شركت آلياژهاي نشكن ساز (سهامي خاص) در تير ماه سال 1375 جهت توليد فروسيليكو منيزيم و ديگر آميژنهاي صنعت ريخته گري به ثبت رسيد.

شركت از اواخر سال 1376 توليد فروسيليكو منيزيم را در شهر صنعتي هشتگرد با ظرفيت اسمي 500 تن در سال با تكنولوژي داخلي كه توسط مؤسسين حاصل شده بود آغاز نمود.    بیشتر

..................................................................................................................................................................................................

   :: مشخصات فنی نیکل منیزیم

   :: مشخصات فنی فروسیلیکو منیزیم

   :: مشخصات فنی جوانه زاهای ریخته گری چدن

 

 

 

 

 

 

Nashkansaz Co. © 2011 |
                                                                                       Designed by
Simatarh.com
 

شركت در سال 1385 موفق به اخذ گواهينامه ISO 9001-2000 از شركت BVQI گرديده است.